ประกาศคณะกรรมการน้ำตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2537 เรื่อง กำหนดชนิดและปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานน้ำตาลผลิตในฤดูการผลิตปี 2537/38 (บัญชีจัดสรรขั้นต้น)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศคณะกรรมการน้ำตาลทราย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2537 เรื่อง กำหนดชนิดและปริมาณน้ำตาลทรายที่ให้โรงงานน้ำตาลผลิตในฤดูการผลิตปี 2537/38 (บัญชีจัดสรรขั้นต้น). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/88735.
View online Resources