ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2079 (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 กรุงเทพมหานคร สายที่ 1550 ซอยประชาอุทิศ 61 - พระประแดงอาเขต

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2079 (พ.ศ. 2564) เรื่อง กำหนดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 กรุงเทพมหานคร สายที่ 1550 ซอยประชาอุทิศ 61 - พระประแดงอาเขต. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/587636.
View online Resources