พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2547

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2547. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/35834.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล