ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณมันฝรั่งที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมด หรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย สำหรับภาษีในโควตา ปี 2553 พ.ศ.2553

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง ผลการจัดสรรปริมาณมันฝรั่งที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีทั้งหมด หรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย สำหรับภาษีในโควตา ปี 2553 พ.ศ.2553. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/149946.
View online Resources