ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ถอดถอนพนักงานคุมประพฤติ (ข้าราชการธุรการ จำนวน 7 ราย)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ถอดถอนพนักงานคุมประพฤติ (ข้าราชการธุรการ จำนวน 7 ราย). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/92332.
View online Resources