ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม (สมาคมส่งเสริมความสงบเรียบร้อยในสังคม)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม (สมาคมส่งเสริมความสงบเรียบร้อยในสังคม). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/224245.
View online Resources