ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1/2539 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน (สหภาพแรงงานสีดาแมนูแฟคเจอริ่ง)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1/2539 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน (สหภาพแรงงานสีดาแมนูแฟคเจอริ่ง). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/107953.
View online Resources