ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 12/2559 เรื่อง การเลิกสมาคมการค้า [สมาคมผู้ประกอบการค้าหอมหัวใหญ่จังหวัดเชียงใหม่]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 12/2559 เรื่อง การเลิกสมาคมการค้า [สมาคมผู้ประกอบการค้าหอมหัวใหญ่จังหวัดเชียงใหม่]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/485465.
View online Resources