ศาลปกครองสูงสุดส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี (นายประมุท สูตะบุตร) เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 กรณีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 49ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 หรือไม่

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ศาลปกครองสูงสุดส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดี (นายประมุท สูตะบุตร) เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 264 กรณีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 49ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 29 หรือไม่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/41007.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล