พระราชบัญญัติระบบเงินตราชั่วคราว พุทธศักราช 2489

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1946). พระราชบัญญัติระบบเงินตราชั่วคราว พุทธศักราช 2489. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/13389.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล