พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ ตำบลไทยบุรี และตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2539

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1996). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ ตำบลไทยบุรี และตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2539. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/33462.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล