หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 270 : กรณีแผนการปฏิรูปประเทศสิ้นสุดลง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
จิรวิน คะประสิทธิ์ หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 270 : กรณีแผนการปฏิรูปประเทศสิ้นสุดลง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2003474.
View online Resources