ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง สร้างและจำหน่ายตราไปรษณียากรที่ระลึกกรุงเทพฯ 2000 งานแสดงตราไปรษณียากรเยาวชนโลก และงานแสดงตราไปรษณียากรแห่งเอเชีย ครั้งที่ 13 (ชุด 1)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง สร้างและจำหน่ายตราไปรษณียากรที่ระลึกกรุงเทพฯ 2000 งานแสดงตราไปรษณียากรเยาวชนโลก และงานแสดงตราไปรษณียากรแห่งเอเชีย ครั้งที่ 13 (ชุด 1). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/230093.
View online Resources