แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2554

ข้อมูลอ้างอิง
นารี กิตติสมบูรณ์สุข แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2554. Retrieved from: +, https://hdl.handle.net/20.500.14156/2003201.
View online Resources