ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร เรื่อง ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมาบยางพร เรื่อง ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/596376.
View online Resources