พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2551

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2551. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/25828.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล