ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม "สมาคมเชียงใหม่สกายแอดเวนเจอร์"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2017). ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม "สมาคมเชียงใหม่สกายแอดเวนเจอร์". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/542100.
View online Resources