ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 39/2560 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมการค้าเดินเรือโดยสารจังหวัดสตูล]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2017). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 39/2560 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า [สมาคมการค้าเดินเรือโดยสารจังหวัดสตูล]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/531428.
View online Resources