ข้อกำหนด ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2497) ออกตามความใน พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ว่าด้วยกำหนดหน่วยการซื้อขายปลาทูสดในสะพาน ปลากรุงเทพ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1955). ข้อกำหนด ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2497) ออกตามความใน พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ว่าด้วยกำหนดหน่วยการซื้อขายปลาทูสดในสะพาน ปลากรุงเทพ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/218267.
View online Resources