พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดพรหมประสิทธิ์ ตำบลบ้านนอก อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2534

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1991). พระราชบัญญัติโอนที่ธรณีสงฆ์ วัดพรหมประสิทธิ์ ตำบลบ้านนอก อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. 2534. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/15704.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล