ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561

dc.date.accessioned2020-11-26T14:29:49Z
dc.date.available2020-11-26T14:29:49Z
dc.date.issued2020-09-30TH
dc.description.tableofcontents๑.๑ ค่าเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นรายเดือน หรือมีปริมาณไม่เกิน ๑๓ ลิตร เดือนละ หรือมีปริมาณเกิน ๑๓ ลิตร ค่าเก็บและขนทุก ๆ ๒ กิโลกรัม หรือทุก ๆ ๑๓ ลิตร หรือเศษของแต่ละ ๒ กิโลกรัม หรือแต่ละ ๑๓ ลิตร เดือนละ หรือปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร ให้คิดอัตราเพิ่มขึ้นอีก ครั้งละ หรือเกิน ๕๐๐ ลิตร ให้คิดค่าเก็บขนเพิ่มขึ้น ในอัตราทุก ๆ ๗๕ กิโลกรัม หรือทุก ๆ ๕๐๐ ลิตร หรือเศษของ ๗๕ กิโลกรัม หรือ ๕๐๐ ลิตร หน่วยละ -อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ๑.๒.๓ กรณีที่มูลฝอยมีน้ำหนักเกิน ๗๕ กิโลกรัม ๑.๒.๒ กรณีที่มูลฝอยมีน้ำหนักไม่เกิน ๗๕ กิโลกรัม ๑.๒.๑ ค่าเก็บและขนแต่ละครั้ง คิดอัตราครั้งละ ๑.๑.๑ กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒ กิโลกรัม ๑.๑.๒ กรณีที่มีน้ำหนักวันหนึ่งเกิน ๒ กิโลกรัม แบบคำขอรับใบอนุญาต
dc.format.extent58TH
dc.identifier630930_58_228งพิเศษ.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/570540
dc.titleข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561TH
dc.typeText
mods.genreประกาศ ระเบียบ คำสั่งTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2563-09-30
nalt.publicationNo228งพิเศษTH
nalt.publicationVol137TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
630930_58_228งพิเศษ.pdf
ขนาด:
230.76 KB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format