ข้อกำหนด ฉบับที่ 14 ( พ.ศ. 2505 ) ออกตามความใน พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ว่าด้วยกำหนดวิธีการขายทอดตลาดและจำหน่ายหน่วย ของน้ำหนักในการขายทอดตลาด สินคต้าสัตว์น้ำในสะพานปลา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1962). ข้อกำหนด ฉบับที่ 14 ( พ.ศ. 2505 ) ออกตามความใน พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ว่าด้วยกำหนดวิธีการขายทอดตลาดและจำหน่ายหน่วย ของน้ำหนักในการขายทอดตลาด สินคต้าสัตว์น้ำในสะพานปลา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/216490.
View online Resources