ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อขยายทางหลวงพิเศษหมายเลข 4 สายกรุงเทพมหานคร - คลองพรวน ที่สามแยกโรงเรียนบ้านเขากอบ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อขยายทางหลวงพิเศษหมายเลข 4 สายกรุงเทพมหานคร - คลองพรวน ที่สามแยกโรงเรียนบ้านเขากอบ เป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/252497.
View online Resources