นายทะเบียนพรรคการเมือง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคทางเลือกที่สาม นายทะเบียนพรรคการเมือง ยื่นคำร้อง ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2548 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคทางเลือกที่สามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 65 วรรคสอง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). นายทะเบียนพรรคการเมือง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคทางเลือกที่สาม นายทะเบียนพรรคการเมือง ยื่นคำร้อง ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2548 ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคทางเลือกที่สามตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 มาตรา 65 วรรคสอง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/40905.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล