คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 638/2555 เรื่อง มอบหมายอำนาจ "เจ้าท่า" ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัดเพื่อการขุดลอกพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตามแนวทางการบูรณาการการทำงานในการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่

ข้อมูลอ้างอิง
(2012). คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 638/2555 เรื่อง มอบหมายอำนาจ "เจ้าท่า" ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัดเพื่อการขุดลอกพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตามแนวทางการบูรณาการการทำงานในการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/327169.
View online Resources