ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 8/2560 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานมากิโนประเทศไทย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 8/2560 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานมากิโนประเทศไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/528808.
View online Resources