ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอโนนไทย กิ่งอำเภอสำนักตะคร้อ และอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอโนนไทย กิ่งอำเภอสำนักตะคร้อ และอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/109951.
View online Resources