ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 125 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ปรับปรุงเส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 จังหวัดขอนแก่น สายที่ 3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย -บ้านห้วยสายบาตร เป็น สนามม้าจังหวัดขอนแก่น - บ้านห้วยสายบาตร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 125 (พ.ศ. 2540) เรื่อง ปรับปรุงเส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 1 จังหวัดขอนแก่น สายที่ 3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย -บ้านห้วยสายบาตร เป็น สนามม้าจังหวัดขอนแก่น - บ้านห้วยสายบาตร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/259902.
View online Resources