ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6136 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อจักรยานและวงล้อ - เล่ม 1: แบบและมิติยางล้อ

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6136 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางล้อจักรยานและวงล้อ - เล่ม 1: แบบและมิติยางล้อ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/579021.
View online Resources