พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตสุขาภิบาลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก พ.ศ. 2530

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1987). พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตสุขาภิบาลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก พ.ศ. 2530. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/31033.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล