คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 9/2554 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 9/2554 เรื่อง กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/178296.
View online Resources