หมายกำหนดการ ที่ 11/2480 พระราชพิธีเปิดประชุมสมัยสามัญสภาผู้แทนราษฎร แห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2480

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1937). หมายกำหนดการ ที่ 11/2480 พระราชพิธีเปิดประชุมสมัยสามัญสภาผู้แทนราษฎร แห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2480. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/218949.
View online Resources