ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อวัด (วัดป่าบ้านโดน เป็น วัดป่าอตุโลบุญญลักษณม์)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เปลี่ยนแปลงชื่อวัด (วัดป่าบ้านโดน เป็น วัดป่าอตุโลบุญญลักษณม์). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/219848.
View online Resources