ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดจันทบุรี เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมนักหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุชุมชนภูมิภาคแห่งประเทศไทย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดจันทบุรี เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมนักหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุชุมชนภูมิภาคแห่งประเทศไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/82795.
View online Resources