ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 จังหวัดชลบุรี เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด [บริษัท พัทยาไฮท์ จำกัด และ นายอุเว่ กรืนซิช]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 จังหวัดชลบุรี เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด [บริษัท พัทยาไฮท์ จำกัด และ นายอุเว่ กรืนซิช]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/167927.
View online Resources