ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 120 (พ.ศ. 2556) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดสมุทรปราการ สายที่ 1197 บางพลี - ถนนอ่อนนุช ? ตลาด หัวตะเข้ ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิทยาเขตสมุทรปราการ เพิ่มอีก 1 ช่วง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2014). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 120 (พ.ศ. 2556) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดสมุทรปราการ สายที่ 1197 บางพลี - ถนนอ่อนนุช ? ตลาด หัวตะเข้ ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว - มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วิทยาเขตสมุทรปราการ เพิ่มอีก 1 ช่วง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/434611.
View online Resources