คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 130/2549 เรื่อง กำหนดอาณาเขตทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2006). คำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 130/2549 เรื่อง กำหนดอาณาเขตทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/206602.
View online Resources