ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อและที่ตั้งมัสยิด [มัสยิดนูรุลอิหซาน (ปอฮงตรือเบาะ) หมู่ที่ 7 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2017). ประกาศจังหวัดปัตตานี เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อและที่ตั้งมัสยิด [มัสยิดนูรุลอิหซาน (ปอฮงตรือเบาะ) หมู่ที่ 7 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/532517.
View online Resources