ประกาศศาลจังหวัดตาก เรื่อง คำสั่งให้ นายธรรมศักดิ์ อ่วมวงษ์ เป็นคนสาบสูญ [ศาลจังหวัดตาก คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 182/2552 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 223/2552]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศศาลจังหวัดตาก เรื่อง คำสั่งให้ นายธรรมศักดิ์ อ่วมวงษ์ เป็นคนสาบสูญ [ศาลจังหวัดตาก คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 182/2552 คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 223/2552]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/132279.
View online Resources