ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในพระองค์พ้นจากตำแหน่ง [พลอากาศเอก ทรงศักดิ์ ตะวันแจ้ง]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในพระองค์พ้นจากตำแหน่ง [พลอากาศเอก ทรงศักดิ์ ตะวันแจ้ง]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/148185.
View online Resources