ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ "มูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์กาฬสินธุ์ (จีสิ่งเกาะ)"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ "มูลนิธิคุณธรรมสงเคราะห์กาฬสินธุ์ (จีสิ่งเกาะ)". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/268497.
View online Resources