กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 217/ร. เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงไทยเพื่อก้าวสู่ต่างประเทศ [ของ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์]

ข้อมูลอ้างอิง
(2021). กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 217/ร. เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงไทยเพื่อก้าวสู่ต่างประเทศ [ของ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/574637.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล