70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย

ข้อมูลอ้างอิง
คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2017). 70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/514068.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล