รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาสอบสวน เรื่อง ข่าวการให้ค่าตอบแทนในการเลือกประธานวุฒิสภา วุฒิสภา (ปรับปรุงใหม่)

ข้อมูลอ้างอิง
(2010). รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาสอบสวน เรื่อง ข่าวการให้ค่าตอบแทนในการเลือกประธานวุฒิสภา วุฒิสภา (ปรับปรุงใหม่). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/78688.
View online Resources