ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการปกครองแทนตำแหน่งที่ว่าง (พลเอก ยุทธนา คำดี)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2000). ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการปกครองแทนตำแหน่งที่ว่าง (พลเอก ยุทธนา คำดี). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/224329.
View online Resources