กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 500 ร. เรื่อง การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการท้องถิ่น [ของ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย]

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 500 ร. เรื่อง การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการท้องถิ่น [ของ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/605816.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล