รายงานการพิจารณาศึกษารายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2544 ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ วุฒิสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(0). รายงานการพิจารณาศึกษารายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2544 ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ วุฒิสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/409129.
View online Resources