นายสมหมาย ฮุนตระกูลกับงานด้านการเงินการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายสมหมาย ฮุนตระกูล ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2536

ข้อมูลอ้างอิง
(1993). นายสมหมาย ฮุนตระกูลกับงานด้านการเงินการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายสมหมาย ฮุนตระกูล ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2536. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/596261.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล