ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบัน

ข้อมูลอ้างอิง
สานิตย์ โลหะชาละ (1994). ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบัน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/410337.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล