นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคอธิปไตย [ระหว่าง นายทะเบียนพรรคการเมือง ผู้ร้อง พรรคอธิปไตย ผู้ถูกร้อง]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคอธิปไตย [ระหว่าง นายทะเบียนพรรคการเมือง ผู้ร้อง พรรคอธิปไตย ผู้ถูกร้อง]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/41948.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล